Valerie - valerie-shop.com Valerie Aflalo - Fashion Designer - Webshop

Our Privacy policy in english follows below. 

 

INTEGRITETSPOLICY

 

Vår integritetspolicy baseras på GDPR, European Union Regulation General Data Protection (EU) 2016/679. Vill du läsa mer detaljerad information hittar du det på deras webbsida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Vi på Valerie värnar om din personliga integritet. För oss är det viktigt att vara öppna och transparanta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar alltid för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler.

Genom nedan beskrivna integritetspolicy informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas i vår webshop och digitala plattformar, inklusive cookies, nyhetsbrevet och sociala medier.

I texten nedan benämner vi varumärket som Valerie samt med bolagets namn, P.M. Paris-Milan Retail AB (556749-4207)

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

P.M. Paris-Milan Retail AB (556749-4207) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

P.M. Paris-Milan Retail AB

Garvargatan 21, 

112 21 Stockholm

 

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556749-4207

Auktoriserad representant: VD, Ann-Kristin Aflalo, 

Momsregisteringsnummer: SE556749420701 

 

VILKEN FORM AV PERSONUPPGIFTER REGISTRERAR VI?

Personuppgifter du lämnar till oss

När du genomför ett köp på vår webbshop så kommer du att lämna viss information om dig själv, såsom ditt namn, adress och telefonnummer. Beroende på hur du väljer att betala kan du även lämna delar av ditt personnummer och kontokort. Ibland kanske du även lämnar information till oss via mail eller via telefon till vår kundtjänst. Det här är uppgifter som vi måste ha för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

 

När du signar upp på vårt nyhetsbrev lämnar du ditt namn och din mailadress till dig. Det är uppgifter som vi behöver för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

 

Personuppgifter vi samlar in från dig

När du handlar på Valerie-Stockholm.com registrerar vi dina personuppgifter. Vi behandlar information om de varor som du har köpt eller lagt i din varukorg samt uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi får även in IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data i samband med ditt köp. När du enbart surfar på valerie-stockholm.com, så registreras ingen identifierbar information om dig. 

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER? 

 Dina uppgifter kan delas inom P.M. Paris-Milan Retail AB och vårt moderbolag Gents Wear Group AB. (Du kan läsa Gents Wear’s personuppgiftspolicy här.)

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig, s.k. personuppgiftsbiträden. Exempel på dessa är våra leverantörer samt samarbetspartner som hanterar betalningar och tekniska lösningar. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med våra leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalen får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

 

VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kan t ex. vara aktuellt då vi skickar en vara till en kund utanför EU och transportören måste ha personuppgifterna för att kunna fullgöra leveransen.

 

Vid överföringar utanför EES tillämpar P.M. Paris-Milan Retail AB avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 

VÅRT ÄNDAMÅL OCH VÅR LAGLIGA GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter får lagligen behandlas om du samtyckt till det, om det sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om det krävs för att fullgöra ett avtal med dig.

  

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du samtyckt till det:

• För att ge dig information om dina köp på Valerie-Stockholm.com, såsom tex orderbekräftelser, leveransinformation etc.


• För att leverera dina köp som du gjort på vår hemsida till din angivna adress.

• För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura.


• För att kunna skicka ett digitalt ordererkännande.

•  För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig. Du har i alla utskick möjlighet att avregistrera dig.

• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster


• För att kunna anpassa Valeries hemsida efter besök beteende på vår hemsida.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: 

•  Valerie behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

 

NYHETSBREV

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer dina uppgifter att användas för direktmarknadsföring som nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål. Du kan givetvis återkalla ditt samtycke genom att i nyhetsbrevet avregistrera dig eller ta kontakt med kundservice på [email protected] och anpassa genom vilka kanaler du önskar att Valerie kontaktar dig. 

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter i maximalt 60 månader. Vi sparar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas av Valerie i enlighet med vår policy. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter såvida detta inte strider mot annan lag eller förordning.

  

SOCIALA MEDIER

Vi annonserar på både Facebook och Instagram. Genom att använda oss av Facebooks ”target audience” kan vi välja vilka användare som exponeras för våra annonser samt studera statistik om läsarna men personuppgifter utvinns eller lagras inte eftersom ingen enskild person kan identifieras med dessa data. Vi använder denna information för att förbättra både våra annonser och för att skapa en bättre kundupplevelse.

 

COOKIES

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Valerie använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information, och för att du ska kunna genomföra ett köp i vår e-handel. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik i vår e-handel.

 

Vi använder eller tillåter cookies från tredje part (Google Analytics) som hjälper oss övervaka vår webbtrafik och se vilka produkter som har visats och hur ofta. Precis som våra egna cookies samlar dessa cookies inte in någon personlig information. Om du inte vill att Google Analytics ska spåra dig när du besöker vår eller andra webbsidor så kan du ladda ned en Google Analytics Opt-out Broweser Add-on, här hittar du mer information. Observera att detta då tar effekt på alla webbsidor som du besöker, inte bara Valerie-stockholm.com.

  

KRYPTERING/SSL

För att skydda dina känsliga uppgifter använder vi SSL-kryptering vilket krypterar all data som skickas mellan vår server och din web-browser. Detta innebär att den data du skickar till oss inte kan läsas av tredje part.

 

DU HAR RÄTT ATT:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig och kan alltid kontakta oss på [email protected] om du vill att vi skickar dina  personuppgifter via e-post. Skulle någon av dina uppgifter vara felaktiga har du även rätt att få dem rättade. 

 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och be oss radera alla personuppgifter som behandlas av P.M. Paris-Milan Retail AB med undantag av följande situationer:

 

– om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte 

– om du har ett pågående ärende med kundservice

– om du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats

– om du har gjort ett köp som du vill returnera.

– om du har en obetald skuld hos P.M. Paris-Milan Retail AB, oberoende av betalningsmetod

 

Har du signat upp på vårt nyhetsbrev kan du när du önskar välja att avsluta prenumerationen, antingen genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller kontakta oss på [email protected]

 

 

HUR KAN DU UTÖVA DINA RÄTTIGHETER?

Om du frågor eller om du anser att P.M. Paris-Milan Retail AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber vi att du i första hand kontaktar oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. 

 

Uppdateringar av vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 

Den här versionen antogs den 22 maj 2018 och uppdaterades den 29 maj 2018.

PRIVACY POLICY

Our privacy policy is based on the European Union Regulation General Data Protection (GDPR) (EU) 2016/679. Detailed information about GDPR is found on their official website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Valerie cares about your privacy. We strive to protect your privacy in the best possible way and follow applicable data protection rules and regulations. Our goal is to process your personal information in an transparent and correct manner. 

This document describes our privacy policy in relation to processing of personal data about customers and other users of our webshop and digital services, including cookies, subscribers to our newsletter and social media. 

In this document we write of the brand by its name Valerie and with the companies registered name, P.M. Paris-Milan Retail AB (556749-4207)

 

WHO IS RESPONSIBLE OF YOUR DATA? 

P.M. Paris-Milan Retail AB (556749-4207), is the controller of the personal data you submit to us and responsible for your personal data under applicable data protection law. 

 

P.M. Paris-Milan Retail AB

Garvargatan 21, 

112 21 Stockholm

Sweden

 

Companies register: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office

Company registration number: 556749-4207

Authorised representative: VD, Ann-Kristin Aflalo, 

VAT registration number: VAT NO. SE556749420701

 

WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

Personal data that you have provided us

When you make a purchase through Valerie-Stockholm.com, you provide us with certain information about yourself such as your name, address and telephone number. Depending on how you want to pay you may leave information such as parts of your social security number or credit card. Sometimes you may leave information to us via mail or via phone to our customer care. This is information we need to fulfil our obligation to you as a customer.

 

When you sign up for our newsletter you state your name and e-mail address. This is data we need to be able to send you our newsletter.

  

Personal data that we have collected from you

When you complete a purchase through Valerie-Stockholm.com we register certain personal information about you. We process information about the items you have purchased or added to your shopping cart, as well as information about your purchase history, your shopping patterns and your preferences as our customer. We are also provided with your IP-address, language settings, geographical information and other data in conjunction with your purchase. No identifiable personal information is collected when you simply browsing through our website.

 

WHO HAVE ACCES TO YOUR DATA?

Your data will be processed in P.M. Paris-Milan Retail AB and may be processed in our holding company Gents Wear Group AB. (You may read Gents Wear’s privacy policy here)

 

We will never sell or share your personal data with a third party in the purpose of marketing. Data provided to a third party are only provided to fulfil our agreement to you and complete your order. An example of such providers are credit card companies, shipping companies and technical providers for our webshop. To guarantee the safety of your personal data we have signed data processing agreements with our third party providers that meet the requirements of the personal data act.

 

WHERE DO WE STORE YOUR DATA?

We always strive to treat your personal information within the EU/EEA. In cases where personal data is processed outside of the EU/EEA, either a Commission decision indicates that the third country in question ensures an adequate level of protection or appropriate safeguards are taken to ensure that your rights are protected. This can, for example, be relevant when we ship a product to a customer outside the EU and the currier must have access to the personal information in order to complete the delivery.

 

OUR PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

Reasons for collecting and processing your personal data after your consent:• To provide information to you regarding your purchases from Valerie-Stockholm.com for example order confirmation, delivery information etc


• To be able to deliver items you have purchased at our website to a specified address


• To be able to collect payment for your purchases at our website if you are paying with invoice


• To be able to send an electronic order confirmation


• To send newsletters and other marketing material to you. You always have the option to unsubscribe.


• To improve our communication, products and services


• To be able to customize Valerie-stockholm.com after visiting behaviour on our website

 

Reasons for processing your personal data to comply with legal and contractual obligations:

• Valerie processes and stores information regarding your purchase to comply with obligations such as the Swedish law of accounting and the consumer law. We are unable to fulfil our agreement with or commitments to you if you do not provide us with your personal information

 

NEWSLETTER

If you chose to subscribe to our newsletter, your details will be used for direct marketing, newsletters, customer surveys as well as for statistical reasons. You can at any time revoke your consent or adapt which channel or medium you wish for us to contact you br by unsubscribing in the chosen channel or by contacting our customer service team. 

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA? 

We will store your data för 60 months. We will not process or store your personal data for longer than is permitted by applicable laws, regulations, practices or government decision. Necessary information is stored, for example, as required by the Swedish law of accounting and the consumer law”. Personal data is stored and processed by P.M. Paris-Milan Retail AB in accordance with our policy. You may contact us at any time and request that we remove your personal information unless this is contrary to any other law or regulation.

 

SOCIAL MEDIA

We advertise on Facebook and Instagram. By using Facebooks “target audience” we can choose which users are exposed to our ads as well as study statistics about the audience however no personal data is extracted or stored as no individual can be identified from this data. We use this information to improve both our ads as well as improve our customer experience.

 

COOKIES

Cookies are small text files that are sent from a webpage and get stored locally on the user’s hard drive. In your web browser you can adjust your settings so that you receive a notification before a website sends a cookie to your computer. You can then choose to reject the cookie. You can also choose to not receive any cookies at all. Because different web browsers run differently you can search in the help menu to find the setting in your web browser. P.M. Paris-Milan Retail AB uses cookies to enhance your customer experience and give you relevant information, and so that you can complete a purchase in our web shop. These cookies are automatically deleted when close your web browser. If you open a new window, new cookies are created. We store information in the cookie such as random values used to create anonymous statistics in our web shop.

 

We use or allow cookies from third-parties (Google Analytics) which help us monitor the traffic in our web shop and which products are most frequently viewed and how often they are viewed. Just like our own cookies our third-party cookies do not collect any personal data. If you do not wish for Google Analytics to be able to trace you when you visit our website or other websites, then you can download a Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. Please note that this takes effect on all website you visit, not just P.M. Paris-Milan Retail AB’s.

 

ENCRYPTION/SSL

To ensure visitors their connection is secure P.M. Paris-Milan Retail AB is SSL-encrypted. SSL (Secure Sockets Layer) is the standard security technology for establishing an encrypted link between a web server and a browser. This link ensures that all data passed between the web server and browsers remain private and integral.

 

YOU HAVE THE RIGHT TO:

You have the right to withdraw your consent of any personal data processed by Valerie at any time, but if you are in following situations we won’t be able to deliver our service:

 

-      ­For all business made, we will keep your personal data in connection to your transaction for bookkeeping purposes

-      You have an ongoing issue with our customer service.

-      You have placed an order which has not yet been processed and shipped.

-       You have made a purchase that you want to return.

-      If you have an debt to P.M. Paris-Milan Retail AB

 

If you have signed up to our newsletter you have the right to finish your subscription by an opt-out link in the newsletter or by contacting us at [email protected]

 

Right to complain: 

If you consider P.M. Paris-Milan Retail AB to process your personal data in an incorrect way you can contact us. You also have the right to raise a complaint to a supervisory authority.

 

Updates to our Privacy Notice:

We may need to update our Privacy Notice. The latest version of the Privacy Notice is always available on our website. We will communicate any material changes to the Privacy Notice, for example the purpose of why we use your personal data, the identity of the Controller or your rights.

 

This privacy policy was accepted the 22:th of may 2018 and edited the 29:th of may 2018.